درخواست مجوز تأسیس مراکز توان بخشی خصوصی

مدارک:

1) تصویر مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر مرتبط با توان‌بخشی 
2) گواهی عدم سابقه کیفری، سلامت کامل جسم و روان،عدم اعتیاد
3) گواهیسلامت کامل جسم و روان
4) گواهی عدم اعتیاد

شرایط صلاحیت: 

متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته ‏شده در قانون اساسی ایران 
تابعیت ایران و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران
عدم وابستگی تشکیلاتی و هواداری از احزاب غیر قانونی و گروه‌های محارب 
عدم سابقه محکومیت موثر کیفری که موجب سلب آسایش اجتماعی باشد
سلامت کامل جسم و روان با تایید پزشک متعهد سازمان بهزیستی کشور
داشتن حداقل 25 سال سن
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن تجربه کافی

محل مراجعه : 

تهران: ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور، دفتر توان‌بخشی و امور اجتماعی معلولین
استان‌ها و شهرستان‌ها: اداره کل بهزیستی استان، دفتر توان‌بخشی و امور اجتماعی معلولین

محل مراجعه برای طرح اعتراض یا شکایت

تهران: دفتر توان‌بخشی و امور اجتماعی معلولین
استان‌ها و شهرستان‌ها: اداره کل بهزیستی استان، دفتر توان‌بخشی و امور اجتماعی معلولین

/ 0 نظر / 6 بازدید