# گزارشی_از_اولین_نمایشگاه_ملی_لوازم_و_تجهیزات_کمک_ت

گزارشی از اولین نمایشگاه ملی لوازم و تجهیزات کمک توانبخشی

 اولین نمایشگاه ملی لوازم و تجهیزات کمک توانبخشی از هجدهم تا بیستم شهریور ماه 1393(از 9 صبح تا 6بعدازظهر) در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید