# چهاردهمین_جشنواره_غذای_خیریه_رعد_برگزار_می_شود

چهاردهمین جشنواره غذای خیریه رعد برگزار می شود

جشنواره غذای مجتمع خیریه رعد به منظور حمایت از فعالیت های آموزشی، توانبخشی و اشتغالزایی توان یابان این خیریه از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید