# نظرسنجی_اینترنتی_در_زمینه__آموزش_افراد_آسیب_نخاعی

نظرسنجی اینترنتی در زمینه آموزش افراد آسیب نخاعی

نیازسنجی  افراد دچار آسیب نخاعی-نظرسنجی شماره یک   این نظرسنجی    توسط مرکز ضایعات نخاعی و مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید