استرس در فرد معلول

استرس یک بخش طبیعی از زندگی است. اما ، استرس مفرط می تواند به توانائیهایمان برای بهره مند شدن از زندگی، تصمیم گرفتن، و یا شرکت کردن در فعالیتهای دیگر تاثیر گذارد. استرس بیش از اندازه همچنین می تواند به چگونگی ارتباط برقرار کردن ما با خانواده ها، دوستان و همکارانمان اثر داشته باشد همچنین، استرس مفرط به شرایط جسمانی ما اثر می گذارد می تواند میزان خستگی، درد، و فرسود گی ما را افزایش داده فشارخون و سرعت ضربان قلب را بالا برده و ممکن است در خواب ما اختلال ایجاد کند.

گر چه ، استرس بخشی از فعالیتهای روزمره ما را تشکیل می دهد اما اغلب ممکن است در مورد افراد معلول بیشتر رخ دهد یا افزایش داشته باشد. وجود یک معلولیت ، که باعث بوجود آمدن یک سری نیازمندیهایی شده، استرس و تنش را زیاد می کند.

استرس ممکن است بر علائم بیماری مزمن اثر کند. در طول مدت استرس، این علائم  وخیم تر به نظر می رسد. زمانهای پر دغدغه برای فکر کردن، رفع مشکل ، و یا فائق آمدن بر مشکلات انرژی بیشتری مطالبه می شود.

ممکن است استرس و تنش در زنان معلول بیشتر نمود داشته باشد چون این افراد زمان کمتری برای تمدد اعصاب و استراحت، و انرژی کمتری برای شرکت در فعالیتها و سرگرمیهای آرام بخش دارند.

بعضی عواملی که می تواند تولید تنش و استرس در زنان معلول بشود کمی وقت و انرژی موجود برای شرکت کردن در فعالیتهایی به همراه خانواده، فرزندان ، و دوستان است.

/ 0 نظر / 5 بازدید