شیوه نامه واگذاری پلاک ویژه خودرو معلولان

بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان و پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول، ایجاد امکانات دسترسی برای گروه های دارای معلولیت از جمله وظایف مسلم دولتها می باشد که در توانمند سازی و تقویت نقش اجتماعی این افراد تاثیر به سزایی خواهد داشت

تسهیل امر ایاب و ذهاب معلولان نیز از جمله اقدامات مهمی است که در راستای توانمندسازی این افراد دنبال می شود به همین منظور پیگیری اصلاح روند واگذاری پلاک ویژه خودروی معلولان در دستور کار دفتر توانمندسازی معلولین قرار گرفته است که شیوه نامه حاضر جهت تسریع فرایند اجرای این فعالیت تدوین گردیده است

 

شیوه نامه واگذاری پلاک ویژه خودرو معلولان

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید