اهداف انجمن

     - تلاش در جهت ایجاد مرکز توانبخشی جهت بهبود وضعیت جسمی                                                                                                                

        وروحی افراد مبتلا به ضایعه نخاعی                       

-        تلاش درجهت ارتقای سطح کیفی وکمی زندگی افراد ضایعه نخاعی

-        اقدام به برگزاری اردوهای آموزشی – تفریحی

-   برگزاری جلسات سخنرانی آموزشی دروانی اجتماعی وحقوقی به وسیله متخصصان ذیربط برای افراد مبتلا وخانواده های آنان

-        جلب مشارکتهای مردمی از طریق شناساندن مشکلات افراد مبتلا به ضایعه نخاعی

-        ایجاد اشتغال برای معلولین مستعد یا خانواده آنها از طریق:

-        معرفی به مراکز فنی وحرفه ای

-        ایجاد تعاونی های تولیدی -توزیعی

/ 0 نظر / 5 بازدید