مراکز نگهداری از سالمندان

در این مراکز، پذیرش و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به سالمندان، خانواده یا بستگان انها انجام می گیرد.

این خدمات شامل نگهداری شبانه‌روزی سالمندان غیرقابل توانبخشی (ناتوان) و بی‌سرپرست و سرپرست بدون بضاعت و ارائه خدمات مورد لزوم نظیر انجام امور تغذیه، نظافت، استحمام، پوشاندن لباس، مراقبتهای بهداشتی درمانی، داروئی، انجام امور توانپزشکی آنها انجام زمینه‌های سرگرمی بهره گیری از اوقات فراغت می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

- مراجعه به معاونت امور توانبخشی یا واحد توانبخشی ادارات بهزیستی مربوطه و درخواست پذیرش و نگهداری در مراکز توسط خود فرد یا قیم قانونی او
- تهیه گزارش توسط مددکار
- مدارک سلامت سالمند (گواهی پزشک)
- کارت بیمه یا دفترچه بیمه
- صورتجلسه کمیته پذیرش
- ظرفیت خالی در یکی از مراکز سالمندان

شما عزیزان اگر مایل به کمک به خانه های سالمندان بهزیستی هستید، می توانید کمک های نقدی خود را با واریز به حساب 90190 بانک ملی، شعبه حافظ (قابل پرداخت در سراسر کشور) و یا از طریقسیستم دریافت الکترونیک سازمان بهزیستی به آدرس http://payment.behzisti.ir  به آنها اهدا نمایید.

عزیزان خارج از کشور نیز از طریق Discover ،Visa و یا Master card می توانند به صورت آن لاین کمک های خود را به آنان اهدا نمایند.

/ 0 نظر / 5 بازدید