آشنایی افراد نخاعی با عصاره کرانبری

 

عصاره کرانبری ( زغال اخته ) برای پیشگیری ازعفونت های ادراری مورد استفاده قرارمی گیرد.

عصاره غلیظ کرانبری رامی توان ازفروشگاه های محصولات غذایی تهیه نمود(این مطلب ترجمه بوده و اشاره به فروشگاهای کشور ی دارد که متن ترجمه متعلق به آنجاست ). این نوشیدنی فاقدموادقندی است . ترقیق آن باید مطابق دستورالعمل مندرج برروی بسته بندی آن انجام شود. این نوشیدنی باعث می شود ادرار درحالت اسیدی باقی بماند، به همین دلیل می تواند ازبروزعفونت های اداری پیشگیری کند.

استفاده کنندگان می توانند آن را در یک بطری معمولی ریخته وبعداز به هم زدن ، آن را به طور مستقیم  از خود بطری مصرف کنند. عصاره کرانبری ازبرخی فروشگاههای مواد غذایی( به خصوص فروشگاه غذایی بهداشتی)  قابل تهیه است . مصرف کنندگان آن می توانند این نوشیدنی خاص و عاری ازمواد قندی راخریداری نمایند .

 

www.isaarsci.ir/readingnewsscifolder/readingnewssci31.htm

/ 0 نظر / 9 بازدید