تحریم داروهای معلولان ظلم فراموش نشدنی کشورهای تحریم‌کننده است

 عضو هیئت اجرایی بین‌المجالس با ارائه گزارشی در کمیته روابط اتحادیه بین‌المجالس با سازمان ملل در سوئیس، تأکید کرد: تحریم داروهای معلولان، ظلم فراموش نشدنی کشورهای تحریم‌کننده است.

کمیته روابط اتحادیه بین‌المجالس با سازمان ملل، در راستای تبین نقش پارلمان‌ها در فعالیت اساسی اتحادیه بین‌المجالس نشست‌های مختلفی را در برنامه‌ریزی کرده است که یکی از این کمیته‌ها و میزگردها روز گذشته با موضوع "ارتقای تعهدات بین‌المللی و دفاع از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر شامل افراد بومی و افراد معلول» بود.

 فاطمه آلیا رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان و پیشگیری از معلولیت‌ها و عضو هیئت اجرایی بین‌المجالس با ارائه گزارش جامعی از روند فعالیت فراکسیون مذکور در مجلس، از جمله تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، تدوین اصلاحیه قانون جامع به مقتضای نیازهای امروز کشور، ارتباط هفتگی در دفتر ملاقات مردمی با معلولان مراجعه‌کننده، تقویت و حضور در NGOهای مربوط و فعال در امور معلولان ارائه کرد.

 در گزارش ارائه شده توسط آلیا، یکی از موضوعات مورد تأکید، بی‌توجهی جنگ‌افروزان و زیاده‌خواهان به معلولیت و معلولان بوده است.

 در این گزارش اعلام شد عامل معلولیت جمعیت کثیری از مردم در کشورهای مختلف جهان، جنگ‌ها به ویژه استفاده از سلاح‌های شیمیایی است که نمونه آن بمباران شیمیایی ناکازاکی و هیروشیما و نیز ویتنام توسط آمریکاست که نتیجه آن، جمعیت قابل توجهی معلول جسمی حرکتی و نیز معلول ذهنی در نسل‌های بعد و تولد نوزادان ناقص‌الخلقه بوده است.

 آلیا همچنین تأکید کرد: فارغ از این موضوع، تحریم داروهای مورد نیاز معلولان، ظلم فراموش نشدنی کشورهای تحریم‌کننده است.

منبع: فارس

/ 0 نظر / 17 بازدید