پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست توسط سازمان

پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست توسط سازمان

مراحل فرزند پذیری:

پذیرش اولیه توسط اداره پذیرش و هماهنگی، سپس اداره بهزیستی شهرستان مطابق ضوابط و شیوه نامه های معاونت امور اجتماعی انجام میشود.

سپس، کودک به خانه موقت جهت اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص انتقال به خانواده و یا مراقبت از او در خانه های مختلف سازمان بهزیستی منتقل میشود.

شرایط فرزند پذیری:

_ فوت والدین یا یکی از آنان با ارائه مدارک لازم و قانونی
_ زندانی بودن والدین یا یکی از آنان با تائید مقامات قضائی یا انتظامی
_ مفقود الاثر بودن والدین یا یکی از آنان با تائید مقامات قضائی یا انتظامی
_ وجود شرایط خاص آسیب پذیری کودک در خانواده از قبیل وجود سوء رفتار شدید (جسمی، روحی، عاطفی یا جنسی) یا بی توجهی و غفلت شدید در مراقبت از کودک
_ بیماریهای روانی یا صعب العلاج در خانواده که به سلامت جسمی، روانی، رشد و تعالی همه جانبه کودک آسیب می رساند با تائید کارشناس ذیربط
_ اعتیاد در خانواده که سلامت جسمی، روانی، رشد و تعالی کودک را مورد مخاطره قرار دهد
_ دیگر علائم دال برعدم صلاحیت سرپرست در خانواده با تائید کارشناس ذیربط

 انواع مراقبت:

۱- مراقبت و پرورش در خانواده:
الف: مراقبت و تداوم زندگی کودک در خانواده خود و یا بستگان
ب:   دایه رضاعی
ج:   فرزندخواندگی
د:   شبه خانواده

۲- مراقبت و پرورش درخانه ها (واحدهای شبانه روزی)
الف: خانه موقت کودکان و نوجوانان
ب: خانه نوزادان، نونهالان و نوباوگان (شیرخوارگان)
ج: خانه کودکان و نوجوانان
د: خانه مستقل فرزندان

اشکال مختلف انتقال به جامعه و خانواده:
۱- انتقال کودک نزد دایه رضاعی، خانواده خود، بستگان سببی و نسبی و خانواده داوطلب (شبه خانواده)
۲-فرزند خواندگی
۳-زندگی مستقل و ازدواج

شما عزیزان اگر قادر به پذیرش این کودکان نیستید و مایلید در این امر خیر شریک باشید می توانید کمک های نقدی خود را با واریز به حساب 90190 بانک ملی، شعبه حافظ (قابل پرداخت در سراسر کشور) و یا از طریق سیستم دریافت الکترونیک سازمان بهزیستی به آدرس http://payment.behzisti.ir  به دست آنان برسانید.

هموطنان خارج از کشور نیز از طریق Discover ،Visa و یا Master card می توانند به صورت آن لاین کمک های خود را به این عزیزان اهدا نمایند

/ 0 نظر / 5 بازدید