تامین سبد کالایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از سهم یارانه دهک های بالا

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد دولت سبد کالاهای اساسی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را از محل سهم دهک های درآمدی بالا از یارانه ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر را در دستور کار داشتند.
ایراد شورای نگهبان به این مصوبه مجلس درباره منابع مالی مد نظر نمایندگان مجلس بود.
نمایندگان پیش از این مقرر کرده بودند به منظور حفظ امنیت غذائی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه های مزبور توزیع کند.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می گردد.
اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.
شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و کمیسیون اقتصادی مجلس ایراد مد نظر شورای نگهبان را برطرف کرد و نمایندگان نیز آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این اصلاحیه مقرر شد به منظور حفظ امنیت قضائی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد مام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه های مزبور توزیع نماید.
براساس این مصوبه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک های درآمدی بالا از یارانه های موضع قانون هدفمندی کردن یارانه ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می گردد.
اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده های تحت پوشش امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.
در تبصره این ماده واحده آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه ریز وی نظارت راهبردی رئیس جمهور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

/ 0 نظر / 13 بازدید