مراحل تقبل هزینه ارتز و پروتز

مراحل تقبل هزینه ارتز و پروتز

1- ارایه درخواست توسط توانخواه در خصوص لزوم ساخت یا تعمیر اورتوز و پروتز

2- مراجعه توانخواه به واحد ارتوپدی فنی هلال احمر واحد فاکتور هزینه
3- ارایه فاکتور و دستور پزشک به مددکار مربوطه در واحد توانبخشی شهرستان
4- طرح موضوع درکمیته توانبخشی شهرستان و درصورت نیاز و بالا بودن مبلغ فاکتور ارجاع پرونده به کمیته توانبخشی استان
5- ارجاع توانخواه به اداره بهزیستی در صورت تایید پرداخت هزینه فاکتور
6-معرفی توانخواه از اداره بهزیستی به هلال احمر و اعلام تقبل هزینه
7- ساخت یا تعمیر وسیله مورد نظر و تحویل آن به توانخواه

این خدمت توسط دفتر توانبخشی معلولین جسمی، حرکتی و حسیانجام می شود

/ 0 نظر / 5 بازدید