پیشگیری و مبارزه با حریق برای افراد ضایعه نخاعی

برای آشنائی با تجهیزات ضدحریق ابتدا نیاز است انواع مواد قابل اشتعال، راههای مختلف خاموش کردن حریقهاو طبقه بندی انواع آتش را شناخته و بر اساس آنها انواع کپسول های آتش نشانی را انتخاب و اماکن مختلف را تجهیز نمود.

انواع مواد قابل اشتعال:

بطور کلی انواع مواد سوختنی و قابل اشتعال که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستید عبارتنداز:

1-مواد سوختنی جامد ( مانند چوب، پارچه،لاستیک و غیره )

2-مواد سوختنی مایع ( مانند فراورده های نفتی، الکلها و غیره )

3-مواد سوختنی گازی ( مانند انواع گازهای قابل اشتعال مثل بوتان، متان، استلین و غیره )

بر اساس نوع مواد قابل اشتعال و عوامل دیگر، راههای خاموش کردن آتش ها متفاوت است اما بطور کلی 3 روش زیر در خاموش کردن و مهار آتش استفاده می شود:

1-سرد کردن توسط عواملی مانند آب و گاز کربنیک ( CO2 )

2-خفه کردن توسط عواملی مانند خاک ، ماسه ، پتوی نمدار، خاموش کننده های پودری

3-گرفتن سوخت از طرق مختلف از جمله قطع جریان گاز، قطع جریان سوخت، دور کردن مواد قابل اشتعال

طبقه بندی آتش:

آتش بسته به نوع عامل ایجاد و سوختن مواد در چهار گروه به شکل زیر طبقه بندی می شود:

گروه اول ( A ) : آتش خشک که ناشی از احتراق جامدات است.

گروه دوم ( B ): آتشی که ناشی از احتراق مایعات قابل اشتعال است.

گروه سوم ( C ) : آتشی که ناشی از احتراق گازها است.

گروه چهارم ( E ) : آتشی که ناشی از الکتریسیته است.

کپسولهای ضد حریق:

از نکاتی که جهت جلوگیری از پیشرفت حریق و بعد از وقوع آن بسیار مهم است اولین عکس العملی می باشد که در برابر آن انجام می شود. لذا خاموش کردن آتش به هر نحو ممکن نخستین کاری است که همگان در پی انجام آن باید باشند. چرا که اگر فقط و فقط چشم به ماموران آتش نشانی داشته باشید، آتش سوزی در محدوده اولیه سریعا" گسترش یافته و خسارات وارده دو چندان می شود. در این راستا استفاده از کپسول های آتش نشانی نقش مهمی را ایفا کرده و در واقع بعنوان اولین حربه مهار آتش مطرح هستند.

مهمترین شرایط وضوابط استفاده از کپسولهای آتش نشانی جهت افراد ضایعه نخاعی عبارتنداز:

1-کپسولهای ضدحریق بایستی د رمحل مشخص و مناسبی نصب شده باشند به نحوی که به سهولت در دسترش افراد ضایعه نخاعی قرار گیرند.

2-محل نصب کپسولها باید در ارتفاع و محلی باشد که فرد ضایعه نخاعی بتواند به راحتی از آن استفاده کنند.

3-کپسولهای نصب شده در محل زندگی افراد ضایعه نخاعی بایستی از نوع کوچک، سبک و قابل حمل انتخاب شوند به نحوی که فرد در استفاده از آن مشکلی نداشته باشد.

4-فرد ضایعه نخاعی و کلیه افراد خانواده ایشان بایستی روش کار با این کپسولها را آموزش دیده تا بتوانند با آنها کار کنند.

5-تعداد و نوع خاموش کننده های دستی بایستی متناسب با حجم محیط و مواد و اشیای موجود انتخاب شوند. بهتر است در تعیین تعداد و نوع آنها از مشاوره متخصصین امر استفاده شود.

6-کپسولهای ضدحریق باید همیشه آماده به کار بوده و بطور مرتب بازدید شوند.

7-کپسولهای خاموش کننده پس از هربار مصرف، نیاز به شارژ کردن دارند و در صورتی که در طول یکسال نیز مورد استفاده قرار نگیرند، احتیاج به بازدید و شارژ مجدد دارند.

انواع کپسولهای آتش نشانی موجود عبارتند از:

1) کپسولهای پودری از جمله کپسول پودرو گاز

2) کپسولهای غیر پودری از جمله کپسول CO2

 در منزل می توان از هر دو نوع کپسولها استفاده نمود و در خودروها معمولا" نوع پودر و گاز توصیه شده است.

نکات مهم:

-در فرو نشاندن آتش سوزی مایعات قابل اشتعال از جمله مواد نفتی، نبایستی از آب استفاده کرد. و اگر ظرف حاوی مایع مشتعل شده باشد از حرکت دادن آن باید خودداری کرده و جهت اطفاء از شن، نمک، پتوی نمناک یا پوشش های خفه کننده استفاده نمود.

-جهت خاموش کردن حریقهای الکتریکی نیز نبایستی از آب استفاده شود و بهترین کپسول برای این قبیل آتشها، کپسول CO2 می باشد.

حوه استفاده از کپسولهای آتش نشانی:

1) استفاده از کپسولهای پودردار: این کپسولها قبل از استفاده بایستی بصورت سروته نگه داشته شده تا پودر موجود کاملا" جابجا گردد. ترجیحا" باید کپسول را تکان داده و سپس ضامن مربوط را کشیده و سرشلنگ به طرف آتش بصورت جاروئی حرکت داده شود.

2) استفاده از کپسولهای غیر پودری: نحوه استفاده مانند کپسولهای پودری است ولی نیاز به سروته کردن آن و تکان دادن مخزن نمی باشد.

نکات ایمنی قبل از وقوع آتش سوزی:

آتش سوزی یکی از حوادثی است که به واقع خبر نمی کند و در برابر حوادث ، آنچه قبل از هر چیز توصیه می شود رعایت اصل پیشگیری میباشد و ضرب المثل (( علاج واقعه قبل از وقوع )) نیز بر این مهم مصداق دارد. بنابراین با رعایت نکات ایمنی و رفتاری می توان تا حدود زیادی از وقوع حوادث جلوگیری نمود.

مهمترین نکاتی که می تواند در پیشگیری از حریق نقش بسیار مهمی ایفا نماید به شرح عناوین زیر ذکر می گردد:

 

 

 عمده ترین نکات ایمنی در مورد فضای ساختمان  بخصوص محل سکونت و استقرار افراد ضایعه نخاعی عبارتند از:

1-ساختار اجزای بنا بایستی از نوع مقاوم در برابر حریق و با نظر متخصصین مربوطه در نظر گرفته شوند. در این خصوص اتاق افراد ضایعه نخاعی را می توان با مواد و طراحی ضدحریق پوشش خاص دارد.

2-از نظر ساختمان ، کلیه نازک کاریها و دکوراسیون منزل فرد ضایعه نخاعی ( شامل دیوارها ، کف ها، پارتیش ها ، پرده ها و غیره)حتی المقدور از مواد غیر قابل احتراق و اشتعال انتخاب و یا به نحو مطلوب محافظت شوند. و چنانچه بنای ساختمان قبلا" از موادی ساخته شده که در آنها ترکیبات قابل اشتعال وجود دارد بایستی با استفاده از مواد تاخیرانداز حریق برای پوشش دادن و حفاظت آنها بهره گیری شود.

-کلیه مواد قابل اشتعال موجود در ساختمان بخصوص در مجاورت این افراد بایستی با فاصله مناسب و ایمن از مواد حرارتی و روشنائی قرار گیرند.

4-درهای محل سکونت و اتاق افراد ضایعه نخاعی را بهتر است ضد حریق و ضد دود انتخاب نمود.

5-درهای خروجی ساختمان بایستی رو به بیرون باز شوند تا در موقع بروز حوادث آتش سوزی و هجوم افراد، خروج آنان با مشکل مواجه نشود .بدیهی است با بازشدن در به جهت بیرون خروج فرد ضایعه نخاعی نیز بهتر صورت می پذیرد.

6-از قرار دادن هرگونه دیوارپوش ، پرده آویز، آینه و نظایر آن روی درهای خروج خودداری گردد تا مزاحم و مانع خروج فرد ضایعه نخاعی نشود.

7-کلیه راههای خروجی و دسترسی های خروجی بایستی بدون مانع بوده و در این مسیرها از انباشتن و انبار مواد و اشیائی که می تواند باعث مزاحمت تردد افراد ضایعه نخاعی شود جلوگیری نمود.

8-در تمامی مسیرهای خروج اضطراری بایستی از دربهای ضد دود و ضدحریق استفاده نمود.

9-درهای خروج اضطراری نبایستی هیچگاه قفل و بست شوند تا افراد و بخصوص فرد ضایعه نخاعی با مشکل مواجه نشود.

10-در مجتمع های مسکونی بزرگ حداقل دو راه برای خروج اضطراری بایستی پیش بینی شود.

11-کلیه دیوارها و سقف و دودکش تخلیه محصولات احتراق موتورخانه ، بایستی کاملا" با ساختار مقاوم حریق دوربندی و از سایر قسمتها مجزا شوند تا در صورت بروز حریق در موتورخانه سایر قسمتها نسبتا" مصون بمانند یا باعث تاخیر گسترش حریق شود.

12-درب ورودی به موتورخانه بایستی از نوع مقاوم با امکان ورود هوا از یک سوم پائینی آن و پوشش کامل قسمت دو سوم بالای آن صورت گیرد.

13-بطور کلی و ترجیحا" اتاق افراد ضایعه نخاعی در سمتی از ساختمان انتخاب شود که امکان دسترسی و امدادرسانی به آنان توسط نیروهای آتش نشانی و امدادگران به سهولت امکان پذیر باشد.

 

نکات ایمنی در مورد سیستم و وسایل برقی ساختمان:

1-مجموعه وسایل برقی و اتصالات محل سکونت و اتاق افراد ضایعه نخاعی بایستی از جنس مناسب و استاندارد انتخاب شوند.همچنین سیستم شبکه برق رسانی ساختمان بایستی مناسب، استاندارد و متناسب با آمپر مصرفی باشد و هر گونه اجرای سیم کشی با بهره وری از برق زیر نظر متخصصین مربوطه و با رعایت کامل موارد ایمنی و ضوابط فنی استاندارد باشد.

2-کلیه سیم کشی های روکار، روشنائی آویز، هیترهای برقی، کلیدهای مینیاتوری و از این قبیل در کل ساختمان بخصوص اتاق فرد ضایعه نخاعی بایستی مورد بازدید و تائید افراد فنی و متخصص قرار گرفته و هر گونه نقص آن توسط این افراد رفع شود.

 

-وجود هرگونه سیم کشی یا سه راهی برق در کف منزل یا اتاق افراد ضایعه نخاعی ممنوع است.

4-از قراردادن سیمهای برق در کلیه مسیر تردد افراد ضایعه نخاعی (بخصوص ویلچر آنان) بایستی ممانعت بعمل آورد.

5-از قراردادن سمیهای برق در زیر کمدها ، فرش و موکت و سایر وسایل خودداری شود.

6-استفاده از سیمهای نامناسب و ضعیف یا دسته دوم مجازنبوده واز وصله کردن سیمها جدا" خودداری شود.

7-به محض مشاهده هر گونه سیم های لخت، فورا" نسبت به ترمیم آنها اقدام شود.

8-کلیه اجزای برقی ساختمان اعم از کنتورها ، فیوزها و سیمها و غیره بایستی از عواملی همچون ضربه ، و عوامل جوی مثل باد و باران و آفتاب به نحو مطلوبی محافظت شوند.

9-فیوزهای مورد استفاده بایستی از نوع مناسب باشند و بایستی زیر آنها تخته نسوز مناسب قرار گیرد.

10-کلیه منابع حرارتی و نقاط گرم نبایستی به هیچوجه در نزدیکی و مجاورت وسایل برقی مورد استفاده در منزل قرار گیرند.

11-لوله ها و شلنگهای گاز نبایستی در مجاورت سیمهای برق قرار گیرند.

12-سیمهای برق نبایستی در مجاورت  و در معرض برخورد اجسام و اشیاء برنده قرار داده شوند.

13-مواد قابل اشتعال نبایستی در مجاورت وسایل برقی قرار گیرند . بویژه از قراردادن مواد قابل اشتعال در اتاق فرد ضایعه نخاعی جلوگیری شود.

14-هر گونه کار تعمیراتی وسایل برقی بایستی توسط افراد متخصص و ذیصلاح صورت پذیرد.

 

15-بهتر است جهت هرگونه کار تعمیراتی ، برق آن قسمت قطع و بعد از اتمام کار و اطمینان خاطر جریان وصل گردد.

16-هیچگاه نبایستی چند وسیله برقی را به یک پریز وصل کرد. و با توجه به محدودیتهای حرکتی افراد ضایعه نخاعی، پریز در فواصل مختلف و به تعداد کافی در قسمتهای مختلف اتاق فرد ضایعه نخاعی پیش بینی شود.

17-وسایل برقی حرارتی بایستی در ارتفاع ایمن و به نحوی قرار گیرند که امکان برخورد فرد ضایعه نخاعی با آنها وجود نداشته باشد.

18-کلیه کلیدها و پریزهای ساختمان نیز بایستی از مسیر برخورد فرد ضایعه نخاعی و ویلچرآنان به نحو مناسبی محافظت شوند.

19-بعد از اتمام کار با وسایل برقی بهتر است دو شاخه آن از پریز برق بیرون کشیده شود.

نکات ایمنی در مورد وسایل حرارتی:

1-کلیه وسایل حرارتی اعم از نفت سوز و گاز سوز مورد استفاده در اتاق افراد ضایعه نخاعی بایستی قبل از استفاده مورد بازدیدقرارگرفته و سرویس کامل شده و از بی عیب بودن آن اطمینان کامل حاصل نمود و در صورت بروز هرگونه نقص توسط افراد ذیصلاح رفع عیب شوند. در صورت هر گونه نقص فنی وسایل حرارتی بخصوص وسایل گازی از دستکاری آن جدا" خودداری گردد.

2-در زیر منابع حرارتی بخصوص بخاری نفتی حتما" از یک سینی صاف و سالم و بدون موج استفاده شود.

3-جهت ریختن نفت در منابع نفت سوز بایستی حتما" آنها را از قبل خاموش نمود.

4-نصب منابع حرارتی در اتاق افراد ضایعه نخاعی بایستی در محلی صورت گیرد که امکان برخورد آنان با منابع وجود نداشته باشد.

5-هر گونه مواد یا اشیائی که قابلیت اشتعال بالا دارند نبایستی در مجاورت یا زیر وسایل حرارتی قرار داده شوند.

6-به هیچ وجه نبایستی جهت خشک کردن لباسها، آنها را روی وسایل حرارتی قرار داد.

7-استفاده از منابع حرارتی نفتی و گازی جهت گرم نمودن حمام ممنوع است.

8-انواع بخاریهای مورد استفاده در اتاق افراد ضایعه نخاعی بایستی دارای دودکش مناسب بوده که  محل اتصال به آنها کاملا"مناسب وبطور مطمئن تعبیه شده باشند.

9-شعله انواع بخاریها بایستی آبی رنگ باشد در غیر اینصورت سوختن به شکل ناقص صورت می گیرد که ثمره آن تولید گازهای سمی و خطرناک است لذا سریعا" بایستی به رفع عیوب آن اقدام شود.

10-محل اتصال شلنگ وسایل گازسوز بایستی با بست فلزی مناسب  و محکم و کاملا" ثابت شده باشند و جهت اطمینان از عدم نشتی از محل اتصال با مایع آب و صابون امتحان شود. ( جهت امتحان به هیچ وجه نبایستی از کبریت استفاده کرد.)

11-شلنگهای مورد استفاده از وسایل حرارتی گازی بایستی از نوع مخصوص و فشار قوی باشند و طول آنها حداکثر 1/5 متر باشد.

12-شلنگهای گاز  از نوع دست دوم و یا دارای پوسیدگی یا ترک خوردگی نبایستی استفاده شوند.

13-شلنگهای گاز نبایستی در معرض عبور و مرور و برخورد افراد ضایعه نخاعی قرار داشته باشند.

14-شلنگها نبایستی در مجاورت نقاط گرم و یا در معرض اجسام تیز و برنده قرار داشته باشند.

15-استفاده از وسایل حرارتی بدون دودکش از قبیل انواع چراغهای خورک پزی و علاءالدین در اتاق این افراد بخصوص در موقع خواب اکیدا" ممنوع است. در صورت اجبار حتما" بایستی قسمتی از در یا پنجره به اندازه مناسب باز باشد تا تهویه اتاق صورت گیرد.

16-استفاده از وسایل حرارتی جهت طبخ غذا در اتاق افراد ضایعه نخاعی ممنوع است.

17-مواد سوختی و هرگونه مایعات قابل اشتعال بایستی در ظروف محفوظ و ایمن و به صورت دربسته و خارج از ساختمان و در محل مناسب نگهداری شوند.

18-کلیه وسایل گرمائی و بخصوص گازی نبایستی در معرض جریانهای شدید هوا و وزش باد قرار گیرند.

19-سیلندرهای گاز مورد استفاده بایستی از نوع استاندارد بوده و در محل و به طرز مناسب و ایمن مورد استفاده قرار گیرند.

20-سیلندرهای گاز بایستی حتما" بصورت ایستاده مورد استفاده قرار گیرند و از خواباندن آن جدا" خودداری شود.

21-شیر سیلندرهای مورد استفاده نبایستی بطور کامل باز شوند، به نحوی که در موارد اضطراری بستن سریع شیر طی زمان کوتاه و در سریعترین وقت عملی باشد.

22-سیلندرهای خالی و پر بایستی در محل مناسب و ترجیحا" خارج از ساختمان نگهداری شده و شیرهای آنها نیز کاملا" بسته باشند.

23-چنانچه در نظر است باقیمانده گاز سیلندری تخلیه شود آن را باید به نقاط باز و مرتفع ( مثل پشت بام ) برده و بعد از اطمینان از فضای اطراف و عدم وجود خطر اقدام لازم در خصوص تخلیه صورت پذیرد.

24-از قراردادن کبریت، فندک و مواد اشتعال زا و امثال آن در دسترش کودکان افراد ضایعه نخاعی بایستی اجتناب کرد و به آنان آموزشهای لازم داده شود.

25-روشن و خاموش

/ 0 نظر / 7 بازدید