خاطرات(ارسالی از سینا.ع)

سلام خدا

از امروز پیش خودم عهد بستم که هر وقت دلم میگیره خدا

جون برات نامه بنویسم

 اونقدر نامه مینویسم تا یه روز حاجتم رو بدی

خدا جون همیشه بهت  توکل میکنم

خدایا شکرت که  زندگی دوباره بهم دادی

خدایا شکرت که میتونم دوباره نفس بکشم

خدا جون خودت میدونی که من6سال پیش بر اثر سانحه

رانندگی یه معلول ضایعه نخاعی شدم وخونه نشین 

 خدایا یه بار دیگه حس پاهامو برگردون تا دوباره مثل قبل

 بتونم با پاهای خودم راه برم

                         

                                               ارسالی از: سینا.ع

                                                    

 

/ 0 نظر / 6 بازدید