خدمات تلفنی 148

خدمات تلفنی 148

در این خدمت افردی که مشکلی را در زمینه‌های خانوادگی، روانی، شغلی، تحصیلی و ... دارند با شماره تلفن 148 تماس می‌گیرند و مشاوران و روانشناسان آموزش دیده با استفاده از فنون و مهارت‌های مشاوره تلفنی بدون اینکه اصراری برای شناسایی فرد داشته باشند به فرد خدمات مشاوره ارائه می‌دهند.

این خدمت توسط دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی انجام می شود

/ 0 نظر / 7 بازدید