حل مشکل بینایی

بینایی، یکی از مهمترین حس های ویژه است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا همواره سلامت و بهداشت چشم و سیستم بینایی مورد توجه بوده است. بیمار با مراجعه به چه مرکزی می تواند از خدمات زیر بر اساس نیاز استفاده کند.

- معاینه چشم و تشخیص و تصحیح عیوب انکساری
- تجویز لنزهای تماسی
- درمان تنبلی چشم
- تجویز وسایل کمک بینایی برای افراد کم بینا
- مشاوره بینایی (برای افراد سالم و نابینا)
- ارزیابی دید بعد و رنگ
- صدور گواهی معلولیت بینایی
- برنامه ریزی و اجرای تمرینات بینایی برای درمان آنومالیهای تطابقی و مشکلات اورژانسی و ...

شرایط و مدارک مورد نیاز:

- معرفی نامه (جهت صدور گواهی معلولیت)
- هزینه های مربوطه

مجتمع توانبخشی نابینایان-روزانه:

_ پذیرش و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به نابینایان و پیگری آن
_ارائه خدمات آموزشی توانبخشی در جهت افزایش توانمندی معلولین نابینا از طریق آموزش تحرک و جهت‌یابی و مهارتهای روزانه، آموزش خط بریل، نحوه استفاده از لوح و قلم ویژه نابینایان، ماشین تحریربریل، سوادآموزی و ارتقاء قدرت یادگیری، استفاده از کتاب بریل و نوار و در صورت لزوم ارائه آموزشهای حرفه‌آموزی کاربردی بصورت روزانه

/ 0 نظر / 5 بازدید