درخواست مجوز تأسیس شبه‌خانواده

مدارک:  

 ارایه درخواست به بهزیستی استان‌ها برای بررسی و تایید صلاحیت داوطلبان

شرایط صلاحیت:

  ایرانی، مسلمان، متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران
  خانواده متقاضی باید زمینه و شرایط رفع محرومیت را داشته باشد و بدان عمل کند
  برخورداری اعضای خانواده از سلامت جسمی و روانی
  سرپرست شبه‌خانواده حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد
  سرپرست شبه‌خانواده و همسر وی باید فاقد سو ء پیشینه کیفری بوده، مشهور به حسن اخلاق باشند
  سرپرست شبه‌خانواده ازفرزندان شبانه روزی شناخت و در این زمینه تجربه لازم داشته باشد
  همسر سرپرست شبه‌خانواده باید خانه دار بوده، در محل دیگری شاغل نباشند
  هنگام قبول فرزند در شبه‌خانواده، مجموع اعضای خانواده با فرزند تحویلی بیش از 9 نفر نشوند
  سن زن و شوهر بین 25 الی 45 سال بوده، حداقل 5 سال از ازدواج آنان گذشته باشد

محل مراجعه :

 تهران: خیابان ولی‌عصر، نبش خیابان ظفر، بهزیستی استان تهران، دفتر معاونت امور اجتماعی
استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل بهزیستی استان‌ها و ادارات بهزیستی شهرستان‌ها

  • محل مراجعه برای طرح اعتراض یا شکایات

تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور اجتماعی
استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل بهزیستی استان‌ها

/ 0 نظر / 5 بازدید