نخستین کنفرانس کارآفرینی در حوزه معلولیت

 

 

نخستین کنفرانس کارآفرینی در حوزه معلولیت با هدف بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی و تخصصی جامعه در این زمینه و ترویج کارآفرینی اجتماعی با تاکید بر حوزه معلولیت طراحی شده است و به منظور ایجاد تمرکز بیشتر بر روی موضوع و حصول به نتایج بهتر چند رویکرد در کمیته علمی مدنظر بوده است:

1) تعیین محورهای علمی تخصصی و پرهیز از کلی گویی علمی یا عمومی. برای این منظور کمیته علمی محورهای زیر را پس از بررسیهای خویش مصوب و اعلام نموده است:

      1- دین ، اخلاق و فرهنگ در کارآفرینی اجتماعی
      2- ماهیت، فرصت ها  و چالش های کارآفرینی اجتماعی
      3-شبکه سازی و سازمان های مردم نهاد در کار آفرینی اجتماعی
      4- مسئولیت پذیری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی
      5- اسناد بالادستی، قانونگذاران و دولت در کارآفرینی اجتماعی
      6- نظام های مدیریتی در سازمان های کارآفرین اجتماعی

2) برگزاری کنفرانس در سطح ملی. علیرغم اهمیت فوق العاده موضوع که قطعا قابل طرح در سطح بین المللی است و دستاوردهای بیشتری در ابعاد جهانی خواهد داشت، کمیته علمی با هماهنگی شورای سیاستگذاری برای سال اول، کنفرانس را در سطح ملی مصوب نمود تا انشاا.. پس از جمع آوری تجارب و همگرایی ملی در این خصوص در سالهای بعد اقدام به برگزاری کنفرانس در ابعاد منطقه ای یا بین المللی نماید.

3)تاکید بر حوزه خاص معلولیت. علیرغم نیاز شدید به تفهیم و ترویج کارآفرینی اجتماعی به صورت عام در سطح جامعه، کمیته علمی با همکاری مشترک دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، موسسه توانبخشی رعد و نیز همکاری سایر دانشگاهها و نهادهای مرتبط تصمیم به تخصصی تر نمودن بحث و محدودتر کردن ان در حوزه معلولیت نمود.

امید است که با همکاری و همفکری همه استادان، صاحبنظران، مسئولان، مجریان، سیاستگذاران، کارآفرینان و در یک کلام متعهدان، اولین کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت با بهرگیری از پتانسیلهای موجود بتواند آغازگر حرکت خوبی در این زمینه باشد.

دست یاری همه بزرگوران را در این راه خطیر به گرمی می فشاریم.

خداوند همراهتان

آیت اله ممیز

دبیر علمی کنفرانس

/ 0 نظر / 47 بازدید