همگام

خودرو

امروز برای خدا چه کرده ای؟
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

    امروز برای خدا چه کرده ای؟

What have you done for

God today?

کار داوطلبانه:

1- علت اولیه فعالیتهای داوطلبانه ، کسب امتیازات مادی نیست ، و باعث می شود افراد کم بضاعت هم بتوانند

در فعالیت داوطلبانه مشارکت کنند.

2- فعالیت داوطلبانه با میل و اراده اشخاص به صورت خودجوش صورت می گیرد و ”تمایل شخصی“ اصل بنیادی

هر فعالیت داوطلبانه است .

3- سود و نفع فعالیت داوطلبانه به شخص دیگری غیر از داوطلب

(یعنی فرد ”کمک جو“) می رسد .

همچنین فعالیت داوطلبانه نباید الزاما ً مداوم و مستمر و طولانی مدت تلقی شود و بسیاری فعالیتهایی که در مقیاس محدود و یا کوتاه مدت صورت می گیرند نیز داوطلبانه هستند. مردمی که وقت و یا پول خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه کرده اند اظهار داشته اند که رضایت خاطر و اشتیاقی که بدست آورده اند بیش از هزینه ( زمانی و مالی ) است که پرداخت کرده اند.