همگام

خودرو

دفتر مرکزی IPC NPC چیست؟
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

کمیته ملی پارالمپیک به منزله مؤسسه ای غیر تجاری ، غیر انتفاعی وابسته به کمیته ملی المپیک می باشد . این کمیته تنها سازمانی است که سرپرستی ، اداره و هماهنگی امور مربوط به شرکت قهرمانان جانباز و معلول ایرانی را در بازیهای تابستانی و زمستانی پارالمپیک ، منطقه ای، بین المللی و قاره ای که کمیته بین المللی پارالمپیک تدارک می بیند یا حمایت می کند بر عهده دارد .

قهرمان جانباز و معلول به همه قهرمانانی اطلاق می شود که قطع عضو ، قطع نخاع ، فلج مغزی ، نابینا و کم توانان ذهنی هستند و در طبقه بندی پزشکی 5 فدراسیون جهانی قرار می گیرند . کمیته ملی پارالمپیک دارای شخصیت حقوقی بوده و با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373 نهاد عمومی غیر دولتی است .