همگام

خودرو

دعوت به همکاری
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

ازتمامی جانبازان ومعلولین ضایعه نخاعی  عزیزدعوت میکنیم که

خاطرات خود را به ایمیل نویسنده وبلاگ ارسال نمایند تا در وبلاگ

با اسم خودشان قرار دهیم       

                                                                   با تشکر


ایمیل نویسنده وبلاگ انجمن حمایت از معلولین ضایعه نخاعی:

amirmahdi_1386@yahoo.com